արդարակշիռ

արդարակշիռ

Dasnabedian 1995: 420

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 22,27
impartial, équitable

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԱՐԴԱՐԱԿՇԻՌ — ( ) NBH 1 0347 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. Արդարութեամբ կշռօղ (անձն), կամ կշռեալ (ինչ). *Դատաւորք արդարակշիռք յիրաւունս. Յճխ. ՟Ի: *Փառս ետարդարակշիռ վարձահատուցին Քրիստոսի. Վրք. հց. ձ: *Արդարակշիռ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԱՐԱԿՇՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0347 Chronological Sequence: 13c Նոյն ընդ վ. (=ԱՐԴԱՐԱԿՇԻՌ) ըստ ՟Բ նշ. *Յետ գործոյն արդարակշռութեամբ դտցես զնոյն, եւ այլն. Կլիմաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԿՇԻՌ — ( ) NBH 1 451 Chronological Sequence: 8c ա. εὑτάλαντος aequa lance ponderans Բարւոք կշռօղ. հաւասարակշիռ. արդարակշիռ. *Զօդ ... բարեկշիռն կշռող շնչոյս. Պիսիդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱԿՇԻՌ — ( ) NBH 1 0631 Chronological Sequence: 11c ա. Արդարակշիռ. քաջ հանգիտակշիռ. *Տե՛ս զդիւրակշիռ եւ զդէպ հատուցմունսն. Լաստ. ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՐԱՒԱԿՇԻՌ — ( ) NBH 1 0871 Chronological Sequence: 10c, 13c Տ. ԱՐԴԱՐԱԿՇԻՌ. *Դու միայն ցկշիռ եւ ճռմարտադատ բարերար. Նար. ՟Ծ: *ամենաբաշխ աջ, ցակշիռ ձեռն. Սկեւռ. աղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՂՂԱԿՇԻՌ — ( ) NBH 2 0546 Chronological Sequence: 13c ա. Ուղիղ կշռօղ եւ կշռեալ. արդարակշիռ. ուղղադատ. *Որ եւ ըստ ուղղակշիռ իրաւանցն աստուծոյ ըմբռնեցաւ. Ուռպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՐՁԱՀԱՏՈՅՑ — (տուցի.) NBH 2 0796 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ա. μισθαποδότης qui persolvit mercedem, praemium, munerarius. Հատուցանօղ վարձս ըստ վաստակոց. եւ Պարգեւատու. *Վարձահատոյցն քրիստոս: Դատաւոր ամենեցուն եւ վարձահատոյց:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱՊԱՏՄԵՄ — (եցի.) NBH 2 0809 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c ն. Պատմօղ լինել. քարոզել. հռչակել. համարձակ կամ մեկնաբար ճառել. *Վերապատմել տիեզերաց զաւետարանն փրկութեան: Ելին քարոզք ընդ տիեզերս անստուերաբար բարբառով բանի վերապատմել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.